Kungsbacka

Utbildningar Kungsbacka

 • Undersköterskeutbildning på uppdrag av Kungsbacka kommun
 • Tandsköterskeutbildning i samarbete med Kungsbacka kommun. Utbildningen är statligt finansierad (riksrekryterande) och kan sökas av alla oavsett vilken kommun du bor i.
 •  NYTT! Lärlingsutbildning på uppdrag av Kungsbacka kommun. Lärlingsutbildningen innebär att du kan studera till största delen på en arbetsplats, minst 70 % av studietiden. Vill du arbeta med människor är detta något för dig! Läs mer (PDF)

Läs till Undersköterska
& information om lärlingsutbildningen

Öppet hus
Varje onsdag kl 16-17
Välkommen!

Adress

MedLearn
Södra Torggatan 16, våning 3
434 30 Kungsbacka
Mejl: kungsbacka@medlearn.se
Telefonväxel: 031 352 01 00
Karta

På uppdrag av vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun.

Undersköterskeutbildningen

Ansvarig lärare

Yvonne Lagemyr, Tel: 0707-250683
E-post: yvonne.lagemyr@medlearn.se

Marie Zachrisson Gärdehed Utbildningsledare
Mobil: 0769-49 46 23 vxl: 031-352 01 00
E-post: marie.zachrissongardehed@medlearn.se

Kursstarter

Kontinuerliga kursstarter
Ansök här

Upplägg

Flexibla studier med regelbundna träffar och möjlighet att studera i Flexgymnasiets lokaler både dagar och kvällar. Mellan träffarna kan lärare alltid nås via e-post och telefon.

Betyg

Utbildningarna leder till betyg enligt Skolverkets mål

Tandsköterskeutbildningen

Kursstart & Ansökan

Nästa kurs startar 19 augusti 2013. Utbildningen är öppen för ansökan från den 6 mars 2013. Sista ansökningsdatum är 15 april.  Mer information kommer att finnas på  www.medlearn.se från den 6 mars 2013.

Yrkeshögskoleutbildning i Kungsbacka
Tandsköterskeutbildningen är en eftergymnasial utbildning inom Yrkeshögskolan. Utbildningen är på distans med regelbundna träffar minst 2 hela dagar per månad. Målet är att få kunskap och färdighet för att kunna arbeta som tandsköterska i ett tandvårdsteam.
En tandsköterska assisterar vid undersökningar och behandlingar av patienter och har också hand om material och instrument som används i kliniken. En tandsköterska har stort ansvar i klinikens hygien- och smittskydd. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också. Självständigt patientarbete förekommer ofta med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation.

Studier på distans med regelbundna träffar

Gruppen träffas för föreläsningar, övningar och kunskapskontroller minst 2 heldagar per månad. I övrigt studerar man själv med hjälp av studiehandledningar som finns på internet. I utbildningen ingår insändningsuppgifter, skriftliga prov och praktik. Support från lärare ges via e-post och telefon.

Lia (Lärande i arbetet) /Praktik

Lia motsvarande minst 16 heltidsveckor ingår periodvis med minst 3 dagar i veckan parallellt med de teoretiska studierna. Du kan göra din Lia i din hemkommun, men räkna med att pendla inom din kommun / ditt län både vad gäller Lia och senare också arbete. Lia ska fördelas mellan privat- och folktandvård

Betyg och studiefinansiering

Efter avslutad kurs med godkända betyg får du en yrkeshögskoleexamen. Studierna ger rätt till studiemedel som söks via CSN: www.csn.se

Kursplan

 • Administration och organisation, 35 YH-poäng
 • Anatomi, anestesi, farmakologi, 20 YH-poäng
 • Material och miljö, 20 YH-poäng
 • Odontologi 1, 35 YH-poäng
 • Odontologi 2, 20 YH-poäng
 • Oral hälsa 1, 35 YH-poäng
 • Oral hälsa 2., 20 YH-poäng
 • Vårdhygien & smittskydd, 35 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1, 10 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2, 25 YH-poäng
 • Lärande i arbete 3, 45 Yh-poäng

Information

MedLearn utför utbildningen på uppdrag av Yrkeshögskolan.
Utbildningsform - Yrkeshögskoleutbildning Kurslängd - 300 YH-poäng, 60 veckor heltid

Behörighet (YH)

Behörig att antas till utbildningen är den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning. Behörigheten kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig yrkeshögskoleutbildning.

Särskilda förkunskaper (YH)

Krav på särskilda förkunskaper:
Slutförd utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning med minst Godkänt/E i Svenska A alt Svenska 1 eller motsvarande/ Svenska som andraspråk A alt Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Engelska A alt Engelska 5 eller motsvarande samt Matematik A alt Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande.

För att kunna följa studierna rekommenderas goda kunskaper i data motsvarande datorkunskap DAA 1201.
Vem får söka - Utbildningen är sökbar från hela Sverige.

För mer information

För mer information om utbildningens innehåll och upplägg mejla till e-post: madelene.joelson@medlearn.se

Lärlingsutbildning för vuxna inom vård- och omsorg:

Lärlingsutbildningen innebär att du kan studera till största delen på en arbetsplats, minst 70 % av studietiden. Du varvar praktiska moment med teoretiska inslag och får värdefull yrkeserfarenhet direkt under studietiden. Du börjar med en orienteringskurs där du får kännedom om vad yrket innebär. Tillsammans med din yrkeslärare utser ni en arbetsplats och en handledare, sedan utarbetar ni en individuell studieplan (400-1450 poäng). Den kan variera mycket beroende på dina behov, intresse och tidigare erfarenheter.

Lärlingsutbildningen berättigar till studiemedel, precis som andra utbildningar på vuxenutbildningen. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb inom ditt yrke men i vissa branscher krävs ytterligare lärlingstimmar. Innan du söker en lärlingsutbildning, ska du träffa en studie- och yrkesvägledare på Kompetenscentrum. I din ansökan bifogar du betyg och ett personligt brev. Läs mer (PDF)

40% rabatt på ditt körkort som elev på MedLearn genom samarbete med Svea Trafikskola.

Läs mer

Utbildningar tillgängliga på denna ort:

KartaVisa större karta
Läs mer